ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 
Дата розміщення: 16.01.2019

Особлива інформація на 16.01.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.01.2019Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТелеп"янович Михайло ЮрiйовичДв17.9381
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол 1/2019 вiд 16.01.2019 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Телеп"яновича М.Ю. у зв"язку iз смертю. Перебував на посадi з 21.04.2016 р. Володiє 17.9381% статутного капiталу Товариства. На посаду члена Наглядової ради нiкого не призначено, так як члени Наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.