ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 
Дата розміщення: 22.05.2014

Особлива інформація на 30.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова правлiнняВайда Йосип Адальбертовичд/н, д/н, д/н12.048
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнений з посади Голови правлiння Вайда Йосип Адальбертович. Звiльнений у зв"язку з поданою заявою. Володiє 12.048% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi Голови правлiння 9 рокiв.Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Непогашеної судимостi немає.
д/нЗвільненоЧлен правлiнняКадар Василь Iвановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнений з посади члена правлiння Кадар Василь Iванович у зв"язку з переходом на iншу роботу. Акцiями емiтента не володiє. Перебував на посадi члена правлiння з 30.04.2010 р.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних . Непогашеної судимостi немає.
д/нЗвільненоЧлен правлiнняЦупик Юрiй Йосиповичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2013 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнений з посади члена правлiння Цупик Юрiй Йосипович у зв"язку з переходом на iншу роботу. Акцiями емiтента не володiє. Перебував на посадi з 30.04.2010 р.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних . Непогашеної судимостi немає.
д/нОбраноВ.о.Голови правлiнняПодловський Вiктор Миколайовичд/н, д/н, д/н0.355
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний В.о.Голови правлiння Подловський Вiктор Миколайович. Володiє 0,355% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi Першого заступника Голови правлiння з 30.04.2010 р.Стаж керiвної роботи 29 рокiв.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних . Непогашеної судимостi немає.
д/нОбраноЧлен правлiнняЛiнтур Iван Iвановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 30.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена правлiння Лiнтур Iван Iванович. Акцiями емiтента не володiє.Працює виконробом на пiдприємствi. Посад в акцiонерному товариствi не займав.На iнших пiдприємствах не працює.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi немає

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.