ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Особлива інформація на 21.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2016ЗвільненоВ.о.Голови правлiнняПодловський Вiктор Миколайовичд/н, д/н, д/н8094
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнено з посади В.о.Голови правлiння Подловського В.М. Володiє 0.366% статутного капiталу Товариства .Перебував на посадi з 30.04.2014 р. З 30.04.2010 р. - перший заступник голови правлiння.Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ЗвільненоЧлен правлiнняТелеп"янович Михайло Юрiйовичд/н, д/н, д/н369895
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена правлiння Телеп"яновича М.Ю. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 16.708% статутного капiталу Товариства .Перебував на посадi з 30.04.2010 р. Працює iнженером з охорони працi на пiдприємствi. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016Припинено повноваженняЧлен правлiнняСкунць Василь Андрiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена правлiння Скунць В.А. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями емiтента не володiє .Перебував на посадi з 30.04.2010 р. Працює головним механiком на пiдприємствi. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ЗвільненоЧлен правлiнняМазур Микола Олеговичд/н, д/н, д/н54898
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена правлiння Мазур М.О. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 2.4797% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 30.04.2010 р. Працює виконробом на пiдприємствi. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ЗвільненоЧлен правлiнняМотрунич Валентина Андрiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена правлiння Мотрунич В.А. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Перебувала на посадi з 30.04.2010 р. Працює Головним бухгалтером на пiдприємствi. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
21.04.2016ЗвільненоГолова Наглядової радиПоличко Андрiй Васильовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади Голови Наглядової ради Поличко А.В. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Перебував на посадi з 26.04.2013 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ЗвільненоЧлен Наглядової радиВайда Йожеф Йосиповичд/н, д/н, д/н199250
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена Наглядової ради Вайду Й.Й. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 9.0% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 26.04.2013 р.Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ЗвільненоЧлен Наглядової радиГруля Тетяна Михайлiвнад/н, д/н, д/н124567
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена Наглядової ради Груля Т.М. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 5.6266% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi з 26.04.2013 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
21.04.2016ЗвільненоЧлен Наглядової радиКоломис Станiслав Михайловичд/н, д/н, д/н42040
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена Наглядової ради Коломис С.М. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 1.899% статутного капiталу Товариства.Працюэ начальником Виноградiвського мiжрайонного управлiння водного господарства Перебував на посадi з 26.04.2013 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ЗвільненоЧлен Наглядової радиБожар Адальберт Федоровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена Наглядової ради Божар А.Ф. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Перебував на посадi з 26.04.2013 р. Спецiалiст планово-виробничого вiддiлу. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ЗвільненоЧлен правлiнняЛiнтур Iван Iвановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена правлiння Лiнтура I.I. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Перебував на посадi з 30.04.2015 р. Працює iнженером енергетиком на пiдприємствi. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ЗвільненоГолова Ревiзiйної комiсiїГоголь Ольга Михайлiвнад/н, д/н, д/н5197
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена правлiння Гоголь О.М. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень.Володiє 0,2347 % статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi з 30.04.2010 р. Працює бухгалтером на пiдприємствi. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
21.04.2016ЗвільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїТiльняк Володимир Степановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена Ревiзiйної комiсiї Тiльняка В.С. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Перебував на посадi з 30.04.2013 р. Працює приватним пiдприємцем. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ЗвільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїКеречан Василь Iвановичд/н, д/н, д/н14604
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена Ревiзiйної комiсiї Керечана В.I. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 0,6597% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 30.04.2013 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ЗвільненоЧлен правлiнняВайда Йосип Адальбертовичд/н, д/н, д/н495769
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликано з посади члена правлiння Вайду Й.А. Володiє 22.3937% статутного капiталу Товариства .Перебував на посадi з 30.04.2014 р. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноГолова правлiнняВайда Йосип Адальбертовичд/н, д/н, д/н459764
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано на посаду Голови правлiння Вайду Й.А. Володiє 22.3937% статутного капiталу Товариства .Термiн обрання на посаду - 5 рокiв. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноЧлен правлiнняМотрунич Валентина Андрiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано на посаду члена правлiння Мотрунич В.А. Термiн обрання на посаду - 5 рокiв. Акцiями емiтента не володiє. Працює Головним бухгалтером на пiдприємствi. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
21.04.2016ОбраноЧлен правлiнняЛiнтур Iван Iвановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано на посаду члена правлiння Лiнтура I.I. Термiн повноважень - 5 рокiв. Акцiями емiтента не володiє. Працює виконробом на пiдприємствi. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноЧлен правлiнняСкунць Василь Андрiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано на посаду члена правлiння Скунць В.А. Термiн повноважень - 5 рокiв. Акцiями емiтента не володiє . Працює головним механiком на пiдприємствi. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноЧлен правлiнняМазур Микола Олеговичд/н, д/н, д/н54898
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано на посаду члена правлiння Мазур М.О. Термiн повноважень - 5 рокiв. Володiє 2.48% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноЧлен правлiнняIллiйш Елiзаветта Юрiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду члена правлiння Iллiйш Е.Ю. Термiн повноважень - 5 рокiв. Акцiями емiтента не володiє. Працює в.о.начальника планово-виробничого вiддiлу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
21.04.2016ОбраноЧлен правлiнняФiцай Руслан Михайловичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано на посаду члена правлiння Фiцай Р.М.Термiн повноважень - 5 рокiв .Акцiями емiтента не володiє. Займає посаду майстра будiвельної дiльницi-2. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноГолова Наглядової радиВайда Йожеф Йосиповичд/н, д/н, д/н199250
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано на посаду Голови Наглядової ради Вайду Й.Й. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 9.0% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi члена Наглядової ради з 26.04.2013 р.Директор ТОВ"Севлюш монолiт". Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиТелеп"янович Михайло Юрiйовичд/н, д/н, д/н369895
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано на посаду члена Наглядової ради Телеп"яновича М.Ю. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 16.708% статутного капiталу Товариства . Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиКоломис Станiслав Михайловичд/н, д/н, д/н42049
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - Обрано на посаду члена Наглядової ради Коломис С.М. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 1.899% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиВайда Золтан Йосиповичд/н, д/н, д/н342510
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано на посаду члена Наглядової ради Вайду З.Й. Строк повноважень- 3 роки. Володiє 15.47% статутного капiталу Товариства.Приватний пiдприємець.Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиГоголь Ярослав Ярославовичд/н, д/н, д/н42463
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрано на посаду члена Наглядової ради Гоголь Я.Я. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 1.9180% статутного капiталу Товариства. Працює завiдувачем ремонтної майстернi Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
21.04.2016ОбраноРевiзорГоголь Ольга Михайлiвнад/н, д/н, д/н5197
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерi, якi вiдбулись 21.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду Ревiзора Гоголь О.М. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 0,2347 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.