ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 
Дата розміщення: 17.08.2016

Особлива інформація на 15.08.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н15.08.2016Фiзична особаДв15.03510
Зміст інформації:
За iнформацiєю, отриманою вiд акцiонера 15.08.2016 р., вiдбулась змiна власникiв, яким належить 10 i бiльше голосуючих акцiй Товариства: - пакет акцiй фiзичної особи, який становив 332858 шт.голосуючих акцiй (15.0351% статутного капiталу Товариства) зменшився i становить 0 шт. голосуючих акцiй, що складає 0,0% статутного капiталу Товариства.
2д/н15.08.2016Фiзична особаДв12.412722.3937
Зміст інформації:
За iнформацiєю, отриманою вiд акцiонерiв 15.08.2016 р. , вiдбулась змiна власникiв, яким належить 10 i бiльше голосуючих акцiй: - пакет акцiй фiзичної особи, який становив 274802 шт.голосуючих акцiй (12.41% статутного капiталу Товариства) збiльшився i становить 495769 шт. голосуючих акцiй, що складає 22,3937% статутного капiталу Товариства.
3д/н15.08.2016Фiзична особа Дв5.278415.471
Зміст інформації:
За iнформацiєю, отриманою вiд акцiонерiв 15.08.2016 р. , вiдбулась змiна власникiв, яким належить 10 i бiльше голосуючих акцiй: - пакет акцiй фiзичної особи, який становив 116857 шт.голосуючих акцiй (5.2784% статутного капiталу Товариства) збiльшився i становить 342510 шт. голосуючих акцiй, що складає 15,4710% статутного капiталу Товариства.