ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Особлива інформація на 28.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

128.04.2017106943.00022.05.2017 - 22.10.2017безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 28.04.2017 р. (протокол №25) прийняли рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за 2016 р. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 22.05.2017 р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi - 106943 грн. Строк виплати дивiдендiв з 22.05.2017 по 22.10.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати - виплата всiєї суми дивцiдендiв у повному обсязi.