ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 377-70-16
Факс  (044) 279-10-78
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис  Укладено Договiр з ПАТ"НДУ"
 
Найменування  ПАТ"Комерцiйний iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  19355562
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, 88000, м.Ужгород, вул.Гойди ,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 493346
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.10.2009
Міжміський код та телефон  (0312) 61 98 30
Факс  (0312) 61 98 30
Вид діяльності  Дiяльнiсть зберiгача
Опис  Укладений договiр iз зберiгачем ПАТ"Комiнвестбанк"
 
Найменування  ПП Сенюк Зеновiй Йосипович
Організаційно-правова форма  Фізична особа, підприємець
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  1701514577
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, 90400, м.Хуст, вул. Карпатської Сiчi, 22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1886
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  14.02.2008
Міжміський код та телефон  436-37
Факс  436-37
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть
Опис  Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги за № 1886, видане Палатою Аудиторiв України рiшенням вiд 15.12.2010 року, чинне до 15.12.2013 року. Сертифiкат аудитора СЕНЮК Зеновiя Йосиповича - Серiї А № 000209, виданий рiшенням Аудиторської палати України за № 187\2 вiд 14.02.2008 року, реєстрацiйний № 132, чинний до 17.02.2013 року.