ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 336 X X
у тому числі:
короткостроковий кредит/овердрафт29.11.20123362422.01.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
Хд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
Хд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
Хд/н00д/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
Хд/н00д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1962 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 4141 X X
Усього зобов'язань X 6439 X X
Опис Вiдстроченi податковi зобов"язання складають 187 тис. грн.