ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвська пересувна механiзована колона № 78"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Виноградiвська ПМК № 78"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 90300
3.1.5. Область, район Закарпатська область, д/н
3.1.6. Населений пункт м. Виноградiв
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Iвана Франка, 106

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АОО №848444
3.2.2. Дата державної реєстрації 23.03.2007
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виноградiвська районна державна адмiнiстрацiя Закарпатської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 11954952
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 11954952

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "КомIнвестБанк"
3.3.2. МФО банку 312248
3.3.3. Поточний рахунок 26003025000501
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
3.3.5. МФО банку -
3.3.6. Поточний рахунок -

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.
22.21 Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, повязана iз створенням обєктiв архiтектурАВ №51673926.05.2010Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Закарпатськiй обл.31.07.2014
Опис:
Лiцензiя на здiйснення господарської дiяльностi, пов"язаної iз створенням об"єктiв архiтектури, видана Iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю у Закарпатськiй областi Мiнiстерства регiонального розвитку тв будiвництва України.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента